ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผ่นที่โรงงาน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเครื่องสีข้าวของเรา
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot


Vdo เกี่ยวกับขยะ
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


อัตราการสิ้นเปลื้องแก็ส article

1.อัตราการสิ้นเปลื้องของแก็ส LPG.

เลือกใช้
ราคาแก็สหุงต้ม 18.75 บาทต่อ กก. (อ้างอิง 15/1/2556)
ห้องเผาขยะ Bentoneขนาด 30 Kw. อัตตราการสิ้นเปลือง 15 กก./1ชั่วโมง
ปริมาณติดตั้งในโรงงาน ขนาด 48 กก. ติดตั้ง 6 ถังในสนามแก็ส = 288 กิโกกรัม
อัตราความร้อนในการเผาไหม้ 700 – 900 องศา{ ห้องเผาขยะเปิดเชื้อเพลิงติดไฟตลอดเวลา }
1 ชั่วโมง 15 กก. = [ 15*18.75] = 281.25 บาท1 ชั่วโมงใช้เนื้อแก็สไป 15 กก. = [ 15*18.75] = 281.25 บาท 
ความร้อนที่ได้เฉลี่ย 290,000 แคลอรี่ อัตตราการเผาสูงสุดขยะทั่วไปเฉลี่ย 400 กก./ชั่วโมง
การคำนวณจุดคุ้มทุน
 
0.01 - 0.5 บาทต่อ 10 กิโลกรัม 
 
  
2.อัตราการสิ้นเปลื้องของน้ำมันดีเซล (โซล่า)
เลือกใช้
ราคาน้ำมันดีเซล 30 บาทต่อลิตร (อ้างง 1/7/2556)
ห้องเผาขยะ Bentoneขนาด 40 Kw. อัตตราการสิ้นเปลือง 35ลิตร/1ชั่วโมง
ปริมาณติดตั้งในโรงงานถังขนาด 300 ลิตร
อัตราความร้อนในการเผาไหม้ 700 – 900 องศา  { ห้องเผาขยะเปิดเชือ้เพลิงติดไฟตลอดเวลา }
 
 
1 ชั่วโมง 35 ลิตร = [ 35*30] = 1050 บาท 

 ความร้อนที่ได้เฉลี่ย 350,000 แคลอรี่ อัตตราการเผาสูงสุดขยะทั่วไปเฉลี่ย 600 กก./ชั่วโมง

การคำนวณจุดคุ้มทุน
 
0.01 - 0.1 ต่อ 10 กิโลกรัม

3.อัตราการสิ้นเปลื้องของน้ำมันเตา

เลือกใช้
ราคาน้ำมันเตา19.30 บาทต่อลิตร (อ้างอิง 1/7/2556)
ห้องเผาขยะ PRESS 30 N_TS0042UK01 อัตตราการสิ้นเปลือง 30 ลิตร/1ชั่วโมง
ปริมาณติดตั้งในโรงงานถังขนาด 300 ลิตร
อัตราความร้อนในการเผาไหม้ 700 – 900 องศา  { ห้องเผาขยะเปิดเชือ้เพลิงติดไฟตลอดเวลา }
1 ชั่วโมง 30 ลิตร = [ 30*19.30] = 579 บาท 
ความร้อนที่ได้เฉลี่ย 340,000 แคลอรี่ อัตตราการเผาสูงสุดขยะทั่วไปเฉลี่ย 550 กก./ชั่วโมง
การคำนวณจุดคุ้มทุน
 

 
กิจกรรมของเว็บไซต์

ชื่อกิจกรรมที่ 3 articleWorasit0177@gmail.com

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................