ReadyPlanet.com
สินค้าที่ ผลิต และจำหน่าย

  1.รุ่น INF 2:1 เตาเผาขยะไร้มลพิษ เผาได้50-300 กก./ชั่วโมง

 

 

 

 

2.รุ่น INP 'M เตาเผาขยะไร้มลพิษ ขนาด2ลบ.ม เผาได้200-450 กก./ชั่วโมง (2-6 ตัน/วัน)

  

 

 

3.รุ่น INP 'L เตาเผาขยะไร้มลพิษ ขนาด4ลบ.ม เผาได้280-450 กก./ชั่วโมง (5-10 ตัน/วัน)

 

 

   

4.เตาเผาขยะอุตสาหกรรม (Customized) ออกแบบตามลักษณะของเสีย

 

 

 

5.เตาเผาสำหรับวัดไร้มลพิษระบบไฟฟ้า เชื้อเพลิง ดีเซลและแก๊ส 

 

 

 

6.เตาเผาซากสัตว์ไร้มลพิษระบบไฟฟ้า เชื้อเพลิง ดีเซลและแก๊ส 

  

 

 

  7.งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร